Novelizácie Zákona č. 95/2000 Z.z. 

215/2004 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

121/2004 Zákon o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

231/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 320/1993 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

311/2001 Zákonník práce


zatvoriť toto okno