prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

Diskusné fórum  BOZPO AGENCY
Sadové úpravy
 ixoAutor: ixo
Dátum: 27. 05. 2010, 14:09:42

Zamestnanci vykonávajú práce ako orezávanie stromkov (drobné konáre a pod) a pracujú aj vo výške aj cca 3-4 m. Osobné zabezpečenie je potrebné od 5m a definíciu či ide o fyzický namáhavu prácu som nikde nenašiel.
Samozrejme pracujú aj s motorovou pílou ale tú majú zakázanu na rebríku. Školenie od odbornej firmy na obsluhu reťazovej píly v potrebnom rozsahu dostali a chcem pre nich zabezpečiť aj školenie pre prácu vo výškach.
Otázka: 1. Ako ABT (dodávateľsky) možem zaškoliť týchto zamestnancov na prácu vo výškach v rámci osvedčenia na školenie 01.1 (zamestnanci, vedúci zamestnanci)?
Pretože v 374/1990 v paragrafe 9 ods 2) a 3) sa hovorí odbornej spôsobilosti na školenia vo výškach iba pri prácach za pomoci horolezeckej techniky a montáži a demontáži lešení. To isté je v 356/2007 v prílohe č.8.
2. Je orezávanie konárov z rebríka fyzicky namáhavá práce?
3. Môžu zamestnanci orezávať stromčeky vo výške cca 4m bez osobného zabezpečenie? V legislatíve som našiel že osobné zabezpečenie potrebujú až od 5m. Ale ked som videl tie sandokánske kúsky, tak neviem.
Klasicky by som zrušil rebrík a dal pojazdnú pracovnú plošinu, ale v teréne (záhrada park) musím uznať že to je nerealizovateľne.
5. Považuje sa osobné zabezpečenie - bezpčnostný pás uchytený lánom o zábradlie na pracovnej plošine už za horolezeckú (speleologickú) techniku

Aké máte skúsenosti so zaistením BOZP pri sadových prácach? S prácami vo výškach so doteraz nemal bližšie skúsenosti tak za Vaše postrehy vopred vďaka.

Odpovedať

Re: Sadové úpravy
no imageAutor: xy
Dátum: 16. 06. 2010, 08:34:31

..Vaša otázka je veľmi vláčna a rozporuplná...práce vo výške ??...vždy bolo 1,5 m na úrovňou, voľnou hĺbkou, ochrana proti pádu sa vyžaduje!!.....iba za určitých okolnosti nie.....
--poučenie sa vykonáva vždy pred začiatkom....školí ABT alebo BT....určovanie bezpečných pracovných postupov by mala byť samozrejmosťou pri spomínanej činnosti.....5m práce z rebríka....najvyššia povolená dĺžka prenosných drevených rebríkov je 8 m.....pri práci na rebríku musí pracovník, keď je chodidlami vo výške väčšej ako 5 m, používať osobné ochranné zabezpečenie proti pádu....
...a čo takto vypracovať pokyn na určenie bezp. podmienok.??? haa...??

Odpovedať

Re: Sadové úpravy
no imageAutor: kuko
Dátum: 31. 05. 2010, 10:41:21

Ja by som takúto činnosť z rebríka neodobril, určite by som ju dal medzi zakázané činnosti, viete čo dokáže motorová píla?

Odpovedať

Re: Re: Sadové úpravy
  ixoAutor: ixo
Dátum: 31. 05. 2010, 10:50:18

Samozrejme motorovú reťazovú pílu majú na rebríku zakázanú. S tou robia iba z pracovnej plošiny a s bezpečnostným pásom upnutým na konštrukciu (zábradlie) plošiny.

Z rebríka orezávaju iba pomocu jednoduchecj ručnej pílky. (Asi som sa nepresne vyjadril). Práve to ma zaujímalo či práca s ručnou pílkou pri orezávaní konárov na rebríku je fyzický namáhavá práca a či je potrebné pri tom osobné zabezpečenie? V legislatíve som sa dozvedel že pri práci na rebríku je potrebné osobné zabezpečenie až od 5m.

Odpovedať

Re: Re: Re: Sadové úpravy
no imageAutor: kuko
Dátum: 31. 05. 2010, 14:01:25

Neviem akú máte vyhlášku, ale v 374/1990 Zb. v § 47 sa hovorí čo je práca vo výškach,a v § 48 je zabezpečenie proti pádu a ja tam mám 1,5 m, neviem odkiaľ máte osobné zabezpečenie od výšky 5m, ale platí, zabezpečenie musíme vykonať vždy keď je to potrebné, teda napr. aj od 1m (podľa vyhl. 59/1982 Zb. od 0,5,m). Na Vašom mieste by som urobil analýzu rizík, dal by som tam napr. do akej hrúbky môže píliť ručnou pílou, čo musí mať obuté a pod.

Odpovedať

Re: Re: Re: Re: Sadové úpravy
   ixoAutor: ixo
Dátum: 31. 05. 2010, 17:33:17

§48 ods.1) 374/1990 Zb. hovorí o opatreniach pri práci vo výške nad 1,5m ak to nie je ustanovené vo vyhláške inak.

A to "inak" je v tej istej vyhláške v §14, ods.11) 374/1990 Zb. Pri práci na rebríku musí pracovník, keď je chodidlami vo výške väčšej ako 5 m, používať osobné ochranné zabezpečenie proti pádu.

Navyše špeci školenie pri práci na rebríku sa vyžaduje podľa §9 ods.2) písm. c) 374/1990 Zb. až od výšky 5m.

Keď som túto problematiku(legislatívu) na začiatku predložil kompetentným vo firme, zhodli sa na tom, že ak niekto vykonáva jednoduchu (fyzický nenáročnú) prácu na rebriku (krátkodobo) a nohy nemá vo výške viac ako 5m, nepotrebuje ani školenie podľa §9 ods2) pism. c) 374/1990 Zb. a nepotrebuje ani osobne zabezpečenie (kolektívne zabezpečenie na rebríku je nereálne).

Súhlasím s Vami že treba prijať opatrenia. Ja sa tie opatrenia snažím pretlačiť do praxe, ale ked ide o peniaze firma chce vedieť, kde je to zákonom dané.
Ale ako mnohí riadietelia zastaví sa to na minime čo vyžaduje zákon a nejaká riziková analýza s tým často nič nezmôže.

Ale na školeniach aspoň podľa budem §9 ods.2) písm. a) budem trvať.

Odpovedať

Re: Re: Re: Re: Re: Sadové úpravy
no imageAutor: gazda
Dátum: 31. 05. 2010, 17:59:00

nakoľko tvoji vedúci sú takí akí sú, doporučujem kry sa a zapracuj to do osnovy školenia a záznamu zo školenia BOZP.

Odpovedať

Re: Sadové úpravy
no imageAutor: Janik
Dátum: 28. 05. 2010, 09:45:59

Áno, školenie na prácu vo výškach v rozsahu vyhlášky č. 374/1990 môže vykonávať i bezpečnostný technik, pretože tak ako hovoríte až práce za pomoci horolezeckej techniky a pri montáži a demontáži lešení vyžadujú odbornú spôsobilosť inštruktora horolezeckej techniky prípadne lešenárskej techniky.

Pri práci na rebríku je potrebné osobné zabezpečenie proti pádu v prípade, že chodidlá zamestnanca sú vo výške väčšej ako 5 m. To znamená, že pokiaľ sú vo výške 4 m nad zemou, nie je porušená legislatíva, avšak nedoporučujem.

Najlepšou možnosťou je naozaj pojazdná pracovná plošina. V takom prípade, je jednoduchšie osobné zabezpečenie zamestnanca, postačuje i uchytenie bezpečnostným pásom (v zásade sa nepovažuje za prostriedok osobného zabezpečenia ale za polohovací prostriedok pri práci vo výške) o zábradlie plošiny. K posúdeniu, či ide o fyzicky nenáročnú prácu by sa najlepšie vyjadril lekár PZS. Osobne sa domnievam, že nejde o fyzicky náročnú prácu.

Odpovedať

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk