BOZP a OPP

Hľadáte účelné, efektívne a hospodárne riešenie pre oblasti BOZP a OPP?

Využite náš tím profesionálov, nechajte si vypracovať a viesť prehľadnú agendu BOZP a OPP, školte svojich zamestnancov modernými vzdelávacími metódami. Naša spoločnosť ponúka jednoduchý systém riadenia BOZP a OPP, ktorý bude prirodzenou súčasťou pracovných procesov, bude predstavovať efektívnu prevenciu rizík bez vytvárania zbytočných administratívnych úkonov.

Ponúkame Vám:

 • Spracovanie a vedenie agendy BOZP a OPP
 • Preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk
 • Školenia zamestnancov
 • Audit BOZP
 • Spolupráca so zamestnávateľom v oblasti BOZP a OPP
 • Jednoduchý a efektívny systém riadenia
 • Prehľadnú agendu
 • Záruku odbornosti
 • Maximálne využitie moderných technológií
 • Flexibilitu a zákaznícky prístup

Vieme Vám zabezpečiť aj komplexný servis hasiacich prístrojov a hadicových zariadení aj kontroly Vašich elektrických zariadení.

Školenia e-learningom

 • Efektívne zabezpečované školenia BOZP a OPP (vrátane školenia vodičov, prvej pomoci a ďalších) v súlade legislatívnymi požiadavkami
 • Možnosť spracovania akéhokoľvek kurzu „na mieru“ podľa požiadaviek klienta (napr. Ochrana osobných údajov, Bezpečnosť informácií a iné)
www.instructor.sk


Prečo BOZPO AGENCY?

Pretože ponúkame jednoduché a efektívne riešenia, profesionalitu, garancie a zákaznícky prístup.

Všetky riešenia nášho poradenckého servisu sú založené ne efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Zaujali sme Vás?

Kontaktujete nás, pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Chcem ponuku