Profil spoločnosti

Život a zdravie je najdôležitejšie a nenahraditeľné u každého človeka. Z toho dôvodu je nevyhnutné zaistiť všetky opatrenia na to, aby tieto priority boli u každého z nás v plnej miere chránené aj v pracovných vzťahoch. Túto povinnosť a zároveň zodpovednosť si musí uvedomiť každý zamestnávateľ voči svojim zamestnancom.

Sme jednou z moderných firiem, ktorá sa začala zaoberať činnosťou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranou pred požiarmi na Slovensku dodávateľským spôsobom. Zmluvným partnerom poskytuje komplexný servis v oblasti BOZP a OPP.

Firma BOZPO AGENCY si efektívne a flexibilne buduje na relevantnom trhu pevnú pozíciu a patrí k lídrom v poskytovaní predmetných služieb. Jej flexibilný prístup a „riešenia na mieru“ pre každého klienta, prinášajú dynamický vývoj v kvalitatívnej úrovni poskytovaných služieb.

Ponúkame Vám moderné metódy spolupráce, zavádzanie jednoduchých, efektívnych systémov riadenia a realizácie úloh BOZP a OPP v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi (ISO, QMS, OHSAS), a to najmä s ohľadom a dôrazom na jednoduchosť a praktickosť týchto riešení.

Špecializujeme sa na maximálne efektívne využívanie informačných technológií, takže prostredníctvom osvedčených softwarových produktov dokážeme zákazníkom ponúknuť úplne jedinečné metódy realizácie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v rámci svojej pôsobnosti.

Ponúkané službyPrečo BOZPO AGENCY?

Pretože ponúkame jednoduché a efektívne riešenia, profesionalitu, garancie a zákaznícky prístup.

Všetky riešenia nášho poradenckého servisu sú založené ne efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Zaujali sme Vás?

Kontaktujete nás, pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Chcem ponuku